Strona informacyjna - Barracuda Active System
  • Baraccuda
  • Baraccuda
  • Baraccuda

Producent

Promocje

  • MALAYA MERYL
  • stara cena: 89.00 PLN
  • promocja:69.00 PLN
zamówwięcej

Nowości

  • RAPIDO
  • cena: 35.00 PLN
zamówwięcej

regulamin

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich ofert składanych przez Jovita Sp. z o.o., ul. Malczewskiego 12, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP 652-00-13-957 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS : 0000244678,  wszystkich zamówień składanych przez Klientów i wszystkich umów zawieranych między spółką a Klientem w odniesieniu do produktów i usług oferowanych w witrynie www.barracuda.info.pl

 

Definicje

 

a) Klient - osoba korzystająca ze  Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

b) Sklep lub sklep internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem www.barracuda.info.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Towary Klientom;

c) Sprzedawca – Jovita Sp. z o.o., ul. Malczewskiego 12, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP 652-00-13-957

d) Towary – towary dostępne za pośrednictwem Sklepu

 

Produkty

Produkty prezentowane na stronie sklepu, nie stanowią oferty handlowej w myśl kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu www.barracuda.info.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. 

Wszystkie ceny na niniejszej stronie są cenami brutto zawierającymi podatek VAT w wysokości 23%. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

Wszystkie produkty dostępne w sklepie www.barracuda.info.pl  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

Zapłata

Możliwe sposoby płatności to:

Zamówienie opłacone za pomocą przelewu na koto bankowe sklepu: 
19 1140 2004 0000 3302 7553 0023
 uznaje się za potwierdzone i przyjęte do realizacji w chwili zaksięgowania środków na koncie.

Zamówienie opłacone za pomocą systemu PayU.pl uznaje się za potwierdzone i przyjęte do realizacji w chwili pozytywnej autoryzacji płatności.

Zamówienie w opcji za pobraniem jest przekazane do realizacji natychmiast po zarezerwowaniu odpowiednich produktów na stanach magazynowych.

 

Realizacja zmówienia

 

Zakupy w naszym sklepie mogą dokonywać jedynie klienci zarejestrowani.

Zamówienia można składać na 3 sposoby:

a)      Poprzez stronę internetową sklepu www.barracuda.info.pl

b)      Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@barracuda.info.pl

c)       telefonicznie pod numerem kom. 600 450 640 codziennie w godzinach 8.00-20.00 Pod tym numerem telefonu można zasięgnąć również informacji technicznych w zakresie rejestracji on-line.

 

Dokonanie transakcji zakupu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kupującego na potrzeby realizacji transakcji.

Zamówione w sklepie towary są dostarczane w terminie zgodnym z informacją o dostępności prezentowaną w opisie produktu, jednak najczęściej realizacja zamówienia jest dokonywana w czasie 24 godzin.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców sklepu internetowego lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

częściowa realizacja w różnych terminach dostawy -  wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zobowiązany do zrealizowania zamówienia na towary niedostępne terminie uzgodnionym z Klientem,

wysyłka w późniejszym terminie - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia w pełni kompletnego lecz w terminie późniejszym od deklarowanego, 

anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od anulowania całości lub części zamówienia przez Klienta, zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Wszystkie złożone w sklepie zamówienia potwierdzamy za pomocą poczty elektronicznej (system sklepu automatycznie informuje Kupującego o poszczególnych etapach realizacji zamówienia).

 

Czas realizacji


Czas realizacji zamówienia ustala się na 1- 7 dni roboczych. Przez czas realizacji rozumie się ilość dni, od chwili złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki do zamawiającego. W przypadku gdy czas realizacji zamówienia na określony artykuł jest inny niż standardowe 1- 7 dni, informacja taka podana jest w opisie tego artykułu. Czas realizacja zamówień złożonych z kilku artykułów o różnym indywidualnym czasie realizacji, wynosi tyle ile najdłuższy czas spośród zamawianych towarów.

Przesyłki


Przesyłki wysyłamy za pomocą Poczty Polskiej - przesyłką poleconą-priorytetową- czas dostawy do 2 dni lub kurierem DHL

Wysokość opłat za przesyłkę i sposoby płatności:

Przy zamówieniu powyżej 300 zł przesyłka 0 zł

a) Poczta Polska
- opłata 11 zł - przedpłata na konto bankowe przelewem
- opłata 20 zł -opłata za pobraniem - płatność przy odbiorze przesyłki

b)kurier
- opłata 13 zł - przedpłata na konto bankowe przelewem
- opłata 20 zł -opłata za pobraniem - płatność przy odbiorze

 

Przesyłki zagraniczne


Przy sprzedaży za granicę całkowite koszty związane z przesyłką i transferem środków pieniężnych pokrywa kupujący. Wysokość kosztów zależy od kraju odbiorcy. Ustalenie co do sposobu, kosztów oraz czasu realizacji zamówienia odbywają się korespondencyjnie przed rozpoczęciem realizacji zamówienie.

Faktury i rachunki
Standardowo wystawiamy paragon i załączamy go do przesyłki, na życzenie wystawiamy faktury VAT.

Prawo do zwrotu i wymiana towaru

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" każdy Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania zamówionego towaru lub zawarcia umowy o świadczenie usługi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak Klientowi w wypadkach:

świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość;

dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania;

umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

W miarę możliwości:

w oświadczeniu o odstąpieniu należy wskazać oczekiwany sposób przekazania należnych Klientowi środków pieniężnych (np. podanie nr konta)

zwracany towar należy przesłać w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem dokonania transakcji (paragonem, fakturą, wyciągiem przelewu bankowego lub potwierdzeniem płatności PayU lub PayPal), a w przypadku, gdy Sprzedawca wystawił fakturę VAT – także z podpisaną fakturą korygującą.

Przy czym dopełnienie powyższych wymogów nie jest warunkiem koniecznym realizacji uprawnień Klienta, o których mowa w niniejszym akapicie, ale może przyspieszyć załatwienie sprawy przez Sprzedawcę.

Pobierz wzór oświadczenia -wzór tutaj

 

Towar odesłać należy na poniższy adres biura z dopiskiem "ZWROT  [nr zamówienia/nick allegro]":

Jovita Sp. z o.o.

Ul. Malczewskiego 12

43-502 Czechowice-Dziedzice

Przesyłki wysyłane na koszt firmy Jovita Sp. z o.o. nie będą odbierane.

 

Koszty przesyłek wynikających z błędnej realizacji zamówień przez JOVITA.PL pokrywa sprzedający.

Wymiana towaru

Każdy klient sklepu www.barracuda.info.pl ma możliwość wymiany zakupionego wcześniej towaru na inny rozmiar lub inny produkt (zostaną wtedy uwzględnione różnice cenowe).

Warunkiem wymiany jest odesłanie towaru w nienaruszonym stanie (towar musi być czysty, nieużywany, nieuszkodzony, pozbawiony zapachu np. perfum)

Koszt wysyłki nowego towaru ponosi kupujący.

Gwarancja

Wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie objęte są dwuletnią gwarancją. W razie wykrycia wady, prosimy o kontakt z obsługą sklepu korzystając z formularza kontaktowego.

W miarę możliwości:

do przesyłanego towaru należy dodać zgłoszenie reklamacyjne oraz dowód jego zakupu w postaci oryginału paragonu lub kopii oryginału faktury VAT, jeśli była wystawiona.

Towar dostarczany powinien być do oględzin czysty.

Dopełnienie powyższych wymogów nie stanowi warunku koniecznego rozpatrzenia reklamacji, ale może wpłynąć na szybkość jej załatwienia.

Do ujawnionych w okresie gwarancji wad sprzedawca ustosunkuje się w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przesyłki.


Wzór formularza gwarancyjnego dostępny jest >>tutaj<< - prosimy o jego wypełnienie.

Towar odesłać należy na adres:

Jovita Sp. z o.o.

Ul. Malczewskiego 12

43-502 Czechowice-Dziedzice

Przesyłki wysyłane na koszt firmy Jovita Sp. z o.o. nie będą odbierane.

 

W momencie, gdy zgłoszenie reklamacyjne zostanie pozytywnie rozpatrzone klientowi przysługuję prawo do zwrotu poniesionych kosztów wysyłki. 

Towar niezgodny z umową

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania mają Państwo prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.

Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

Jeżeli Klient, z przyczyn określonych powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

Zwrot wszelkich kwot, należnych Klientowi w przypadku uznania sprzedanego towaru za niezgodny z umową, zostanie dokonany niezwłocznie,  nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od daty stwierdzenia niezgodności przez Sprzedawcę (z uwzględnieniem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową).

Jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient nie zawiadomi o tym sprzedawcy to traci uprawnienia wynikające z ustawy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.

Polityka prywatności

Cenimy sobie współpracę z Państwem i zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest dla Państwa kwestia prywatności. Dlatego wdrożyliśmy niniejszą Politykę Ochrony Prywatności, aby poinformować Państwa o tym, jakie informacje na Państwa temat gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Korzystanie z tej witryny WWW jest równoznaczne z akceptacją zasad opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Jak i kiedy gromadzimy informacje

Gromadzimy dane „osobowe”, gdy sami Państwo je nam przekażą. Na przykład, jeśli kupują Państwo od nas produkt, możemy zarejestrować imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefoniczny i adres e-mail. Jeśli zasubskrybują Państwo biuletyn, zarejestrujemy Państwa adres e-mail. Jeśli skorzystają Państwo z oferowanych przez nas usług specjalnych, możemy gromadzić inne informacje na Państwa temat.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa informacje

Czujemy się zobowiązani do ochrony Państwa prywatności. w żadnych okolicznościach bez Państwa zgody nie wynajmujemy, sprzedajemy ani nie udostępniamy Państwa adresu pocztowego lub e-mail innym przedsiębiorstwom w celach marketingowych. Państwa dane osobowe wykorzystujemy do celów wewnętrznych, takich jak przetwarzanie zamówień i informowanie Państwa o stanie realizacji zamówienia. Niekiedy mogą Państwo otrzymywać od nas informacje na temat nowych funkcji, usług i ofert specjalnych, które w naszej opinii mogą Państwo uznać za wartościowe.

Dane osobowe przekazane nam podczas składania zamówienia są wykorzystywane do jego przetwarzania i realizacji. Wykorzystujemy także Państwa dane osobowe do naszych celów wewnętrznych, takich jak zapewnienie wsparcia dla klientów oraz udostępnianie, utrzymywanie, ocenianie i ulepszanie produktów i usług.

Współpracujemy z co najmniej jedną firmą obsługującą transakcje realizowane za pomocą kart. Dzięki tej współpracy możemy przetwarzać Państwa płatności. Jednak firmy te nie zachowują, nie udostępniają, nie przechowują ani nie wykorzystują informacji umożliwiających identyfikację tożsamości w żadnych innych celach dodatkowych.

Możemy ujawnić dane osobowe i inne informacje o naszych klientach naszym ewentualnym następcom prawnym, np. spółce, która przejmie nasze przedsiębiorstwo. Możemy być zmuszeni do ujawnienia Państwa danych osobowych, gdy będzie to wymagane z mocy prawa lub gdy w dobrej wierze uznamy, że jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania prawnego lub sądowego bądź wykonania postanowienia sądu.

Przekazywanie i przechowywanie danych

Operatorem i administratorem tej witryny WWW jest Polska spółka Jovita Sp. z o.o., ul. Malczewskiego 12, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP 652-00-13-957,  Państwa dane osobowe i informacje dotyczące Państwa będą przekazywane do spółki Jovita Sp. z o.o. i przechowywane na terenie Polski.

Możliwość rezygnacji z otrzymywania niektórych rodzajów wiadomości

Jeśli nie są już Państwo zainteresowani otrzymywaniem od nas zapowiedzi i innych informacji marketingowych za pośrednictwem poczty e-mail, prosimy przesłać stosowne żądanie na adres sklep@barracuda.info.pl . Prosimy podać pełne imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres pocztowy. Prosimy zauważyć, że nadal mogą Państwo otrzymywać od nas wiadomości związane z obsługą klienta.

Adresy IP i pliki cookie

Adresy IP

Zbieramy także od Państwa informacje „nie będące danymi osobowymi”, np. informacje o typie przeglądarki, adresie URL poprzednio odwiedzonej witryny WWW, Państwa dostawcy usług internetowych, systemie operacyjnym, a także Państwa adres IP. Informacje „nie będące danymi osobowymi” nie umożliwiają łatwego zidentyfikowania tożsamości osoby. Możemy wykorzystać Państwa informacje nie będące danymi osobowymi do diagnozowania problemów z naszym serwerem i do administrowania naszą witryną WWW. Państwa informacje nie będące danymi osobowymi mogą być także używane do zbierania informacji demograficznych o charakterze ogólnym oraz do analizowania ruchu klientów i wykorzystania witryny WWW. Uzyskane w ten sposób informacje pomagają nam w promowaniu produktów i usług oraz w projektowaniu wyglądu i układu witryny WWW.

Pliki "cookie" sklepu www.

Ponadto, podobnie jak niemal wszystkie witryny zawierające sklepy internetowe, używamy plików "cookie". Pliki "cookie" są przechowywane na Państwa Urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Mimo, że nasze pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych, umożliwiają nam realizację takich funkcji:

·         jak przechowywanie produktów w koszyku między jedną a drugą wizytą oraz w trakcie tej samej wizyty w sklepie;

·         pozwalają na bardziej spersonalizowaną obsługę Państwa w naszej witrynie. 

·         rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb lub urządzenia;

·         zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

·         utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

·         poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

·         tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Wykorzystujemy pliki Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];
wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu];

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Aktualizowanie Państwa danych osobowych

 

Jeśli Państwa dane osobowe ulegną zmianie, mogą Państwo poprawić, zaktualizować lub usunąć dane osobowe podane nam wcześniej. w tym celu prosimy zalogować się na swoje konto utworzone podczas rejestracji w naszym sklepie i zmodyfikować wybrane informacje

Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 24-12-2014. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Warunki sprzedaży sklepu internetowego. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia. O wszelkich zmianach warunków sprzedaży będziemy informować Z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem wysyłając stosowną informację na adres e-mail klientów.

Baracuda Active System / wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja Design Park

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowywany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies, oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies.